caprice puraki

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εταιρεία «E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο - Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26 διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο Γαλάτσι - Αττικής, οδός Μαυρογένους, αρ. 6, (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο: «Let’s Connect » στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «Caprice» της Εταιρείας.
Ο Διαγωνισμός αφορά στις συσκευασίες των προϊόντων Caprice (115g, 115gX2, 250g, 400g & Caprice μαύρη σοκολάτα (Caprice Dark 250g), που φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας, με αυτοκόλλητη ετικέτα (στο εξής «sticker»): «Διαγωνισμός Let’s Connect Παίξε και Κέρδισε κάθε εβδομάδα Samsung Galaxy S8», καλούμενες στο εξής «τα Προϊόντα».

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 12/03/2018 (και ώρα Ελλάδος 00:01 πμ) μέχρι και την 08/07/2018 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.


3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος ή/και Κύπρου, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και 4WiseMonkeys καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.  
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

4. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.capriceletsroll.gr.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια. 

Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ως εξής:

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα βρίσκει στη συσκευασία των Προϊόντων, που έχει την ένδειξη: «Διαγωνισμός Let’s Connect Παίξε και Κέρδισε κάθε εβδομάδα Samsung Galaxy S8», έναν 6ψήφιο κωδικό, που θα βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια (την οποία θα πρέπει να ξύσει) μέσα στο ανοιγόμενο αυτοκόλλητο που είναι τοποθετημένο στις συσκευασίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μπει στον ιστότοπο www.capriceletsroll.gr, να επιλέξει την επιλογή «Bάλε Κωδικό» και

Α) Εάν είναι νέος χρήστης να δημιουργήσει λογαριασμό συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα, στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει: 1) όνομα και επώνυμο 2) κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά) 3) διεύθυνση email, 4) να δημιουργήσει password 5) να επιλέξει χώρα διαμονής και να τικάρει τα αντίστοιχα κουτάκια προκειμένου: α) να αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού και β) να δώσει την συγκατάθεση του να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επίθετο, e-mail, τηλέφωνο, χώρα) για τις ανάγκες διεξαγωγής των κληρώσεων και να διατηρηθούν στο αρχείο της εταιρείας για διάστημα ενός (1) έτους.

Β) Εάν είναι παλαιός χρήστης να συνδεθεί συμπληρώνοντας στην ειδική φόρμα 1) email και 2) password.

Στην συνέχεια, ο συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει τον άνω 6ψήφιο κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο και να επιλέξει την επιλογή «υποβολή»
Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων και του 6ψήφιου κωδικού επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του, ότι η καταχώριση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα του δίνεται η δυνατότητα να μοιραστεί την συμμετοχή του στο Facebook προκειμένου να κερδίσει αυτόματα μία επιπλέον συμμετοχή.

Κάθε συμμετέχων έχει την δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Κάθε 6ψήφιος κωδικός ισοδυναμεί με μία συμμετοχή σε κάθε εβδομαδιαία κλήρωση.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, μπορεί και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εταιρεία (τηλ. επικοιν. 2103482000), οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ. δίνοντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail και θα του δίδεται τηλεφωνικά ένας 6ψήφιος κωδικός για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 2 ανωτέρω ή μετά την τυχόν κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την τυχόν ανάκλησή του, τα «sticker» που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα & Κύπρο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκήρυξης του Διαγωνισμού και τυχόν κωδικοί συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που χορηγήθηκαν τηλεφωνικά, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον την Εταιρεία και τη Διοργανώτρια και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα γίνουν κατά τη συνολική διάρκειά του, όπως παραπάνω αναφέρεται, 17 τυχαίες εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, όπου θα αναδειχθούν συνολικά 119 νικητές.

Ειδικότερα, κάθε Δευτέρα, στις 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιείται τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση με όλες τις έγκυρες σύμφωνα με όσα αναφέρονται σχετικά παραπάνω (και μη διαγραφείσες, όπως παρακάτω προβλέπεται) συμμετοχές της προηγούμενης εβδομάδας. Σε περίπτωση που η Δευτέρα αντιστοιχεί σε αργία, η κλήρωση θα μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Συγκεκριμένα οι εβδομαδιαίες κληρώσεις του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες: 19/03/18, 26/03/18, 02/04/18, 09/04/18, 16/04/18, 23/04/18, 30/04/18, 07/05/18, 14/05/18, 21/05/18, 28/05/18, 04/06/18, 11/06/18, 18/06/18, 25/06/18 , 02/07/18, 09/07/18.
Οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.capriceletsroll.gr. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στη σελίδα www.capriceletsroll.gr, η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί είτε με e-mail είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποιά διαδικασία θα ακολουθήσουν έως και την οριστική αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους. Ειδικότερα, θα ζητείται η διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά το δώρο τους καθώς και η συμπλήρωση, η υπογραφή και αποστολή της απαραίτητης Δήλωσης Παραλαβής και Αποδοχής του δώρου τους. Σε περίπτωση που μετά από 72 ώρες από την αποστολή του e-mail ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.

6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα παρακάτω:

- 17 Samsung Galaxy S8 4G+ Smartphone (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο πρώτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)

- 17 Marshall Ηχεία Bluetooth Stockwell Portable (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο δεύτερος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)

- 17 Smartband Garmin Vivosmart HR Regular Μαύρο (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο τρίτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)

- 17 Urbanista Handsfree Bluetooth Λευκό (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο τέταρτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)

- 17 Belkin Powerbank 5000 mAh 1 Θέσης Μαύρο (1 νικητής από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο πέμπτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)

- 34 Κιβώτια Caprice κλασσικό/κόκκινη συσκευασία (12χ250γρ) (2 νικητές από κάθε εβδομαδιαία κλήρωση, ο έκτος & έβδομος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης)

Ο νικητής του δώρου Samsung Galaxy S8 4G+ Smartphone από την εκάστοτε εβδομαδιαία κλήρωση έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών για τα υπόλοιπα δώρα, πλην του Samsung Galaxy S8 4G+ Smartphone, στις επόμενες εβδομαδιαίες κληρώσεις.

Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των δώρων, αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται. 

Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες των νικητών στο site της Εταιρείας, στο internet, στα social media, σε οποιοδήποτε έντυπο της Εταιρείας ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλπ.), εκτός αν οποιοσδήποτε συμμετέχων δηλώσει εγγράφως προς τη Διοργανώτρια και την Εταιρεία, ότι δεν επιθυμεί να δημοσιεύσουν φωτογραφίες του, όπως παραπάνω περιγράφεται. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δικαιούνται πάντως να προβούν σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων από τους νικητές.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που χορηγήθηκαν από αυτούς, όπως αναφέρεται παραπάνω και τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας ή/και της Εταιρείας σε σχέση με το Διαγωνισμό με κάθε τρόπο ή/και μέσο. Τα προσωπικά δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν από τη Διοργανώτρια στην Εταιρεία καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της Διοργανώτριας, που θα ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για τους ως άνω σκοπούς.
Με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω, σχετικά με το δικαίωμα των συμμετεχόντων να ζητήσουν διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με την έγκυρη συμμετοχή τους σε αυτόν, παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη διεύθυνση έδρας της Διοργανώτριας (στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους, αριθμός 6) και με κάθε άλλο πρόσφορο, προβλεπόμενο από τον νόμο για το σκοπό αυτό, μέσο επικοινωνίας.

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει όλα τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού, επιλέγοντας την επιλογή «διαγραφή account». Επιλέγοντας την συγκεκριμένη επιλογή, διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένης και της/των συμμετοχής/ων του στο Διαγωνισμό.

8. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.capriceletsroll.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.
Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληρεί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.capriceletsroll.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το www.capriceletsroll.gr και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο «Επικοινωνία» του Μενού.

10.2 Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

10.3 Το αρχείο των προκαθορισμένων ημερομηνιών κληρώσεων του Διαγωνισμού έχει κατατεθεί και στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Κωνσταντινίδου Ελένη (Λυκαβηττού 12, Αθήνα, τηλ. 210-3639528).