caprice puraki

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των “Cookies” για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα “Cookies” ή να πληροφορηθείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα “Cookies”, σας καλούμε να διαβάσετε την «Πολιτική για τα Cookies». Πατώντας «Αποδέχομαι» αποδέχεστε την «Πολιτική για τα Cookies» της παρούσας ιστοσελίδας και συναινείτε στην αντίστοιχη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η εταιρεία «E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη 26 διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.», με έδρα το Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους, αριθμός 6, (καλούμενη στο εξής ως «Διοργανωτής») προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με τίτλο: «Let’s Play » στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «Caprice» της Εταιρείας.

2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 11/09/2017 (και ώρα Ελλάδος 00:01 πμ) μέχρι και την 07/01/2018 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.capriceletsroll.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., και 4WiseMonkeys καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

5. Ο διαγωνισμός αφορά τις συσκευασίες των Caprice (115g, 115gX2, 250g, 400g & Caprice μαύρη σοκολάτα (Caprice μαύρη σοκολάτα 250g) που φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας, με αυτοκόλλητη ετικέτα – καλούμενη στο εξής «sticker»: «Διαγωνισμός Let’s Play Παίξε και Κέρδισε κάθε εβδομάδα PlayStation 4», καλούμενες στο εξής «τα προϊόντα».


6. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής:
Ο αγοραστής μίας συσκευασίας των προϊόντων, που έχει την ένδειξη: «Παίξε και Κέρδισε κάθε εβδομάδα Playstation 4», θα βρίσκει έναν 6ψήφιο κωδικό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια (την οποία θα πρέπει να ξύσει) μέσα στο ανοιγόμενο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στις συσκευασίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μπει στον ιστότοπο www.capriceletsroll.gr, να επιλέξει την επιλογή «παίξε», να εισάγει τον 6ψήφιο κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο και να συμπληρώσει την ειδική ηλεκτρονική φόρμα, στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει 1) όνομα 2) επίθετο 3) κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά) και 4) διεύθυνση email και να αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού προκειμένου να συμμετάσχει στις εβδομαδιαίες κληρώσεις.

Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων και του κωδικού επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι, η καταχώριση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα του δίνεται η δυνατότητα να μοιραστεί την συμμετοχή του στο Facebook προκειμένου να κερδίσει αυτόματα ακόμα μία συμμετοχή.

Προαιρετικά ο αγοραστής, μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό μέσω facebook login.

Κάθε συμμετέχοντας έχει την δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών για την εβδομαδιαία κλήρωση. Κάθε κωδικός ισοδυναμεί με μία συμμετοχή για την εβδομαδιαία κλήρωση.

Για τη συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος. Ένα (1) «sticker», άνευ ανταλλάγματος, μπορεί να προμηθευτεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί από την εταιρεία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (Πέτρου Ράλλη 26, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 118 10), είτε μεταβαίνοντας εκεί προσωπικά, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ., είτε αποστέλλοντας φάκελο στην ανωτέρω διεύθυνση της εταιρείας με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος, όπου αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του, ώστε να του αποσταλεί ταχυδρομικώς το «sticker»,. Ο παραπάνω φάκελος πρέπει να έχει περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο έως και την 15/12/2017.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, κατά τον όρο 2 του παρόντος, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη της προωθητικής ενέργειας ή μετά την τυχόν ανάκληση της, «sticker» που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκηρύξεως του διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.


7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ


H χρονική διάρκεια του διαγωνισμού είναι από την 11/09/2017 (και ώρα Ελλάδος 00:01 π.μ) μέχρι και την 07/01/2018 (και ώρα Ελλάδος 23:59– λήξη του διαγωνισμού).

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα γίνουν 17 τυχαίες εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών όπου θα αναδειχθούν συνολικά 170 νικητές.

Ειδικότερα κάθε Δευτέρα, στις 15:00 μ.μ. θα πραγματοποιείται τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση με όλες τις έγκυρες συμμετοχές της προηγούμενης εβδομάδας. Σε περίπτωση που η Δευτέρα αντιστοιχεί σε αργία, η κλήρωση θα μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Συγκεκριμένα οι εβδομαδιαίες κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 18/09/17, 25/09/17, 02/10/17, 09/10/17, 16/10/17, 23/10/17, 30/10/17, 06/11/17, 13/11/17, 20/11/17, 27/11/17, 04/12/17, 11/12/17, 18/12/17, 27/12/17 (μεταφορά λόγω Χριστουγέννων), 02/01/18 (μεταφορά λόγω Πρωτοχρονιάς), 08/01/18.

Οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.capriceletsroll.gr. Εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στη σελίδα www.capriceletsroll.gr, ο Διοργανωτής θα επικοινωνεί είτε με e-mail είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν, έως και την αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους. Ειδικότερα, θα ζητείται η διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά το δώρο τους καθώς και η συμπλήρωση, η υπογραφή και αποστολή της απαραίτητης Δήλωσης Παραλαβής και Αποδοχής του δώρου τους. Σε περίπτωση που μετά από 72 ώρες από την αποστολή του e-mail ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.


8. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ


Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι:

- 17 Sony PlayStation 4 Slim 500 GB (1 νικητής από την εβδομαδιαία κλήρωση, ο πρώτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης).

- 34 Sony Dualshock 4 Controller Black v2 (2 νικητές από την εβδομαδιαία κλήρωση, ο δεύτερος & τρίτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης).

- 17 Sony Horizon Zero Dawn Playstation 4 (1 νικητής από την εβδομαδιαία κλήρωση, ο τέταρτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης).

- 17 Pro Evolution Soccer 2018 D1 Playstation 4 (1 νικητής από την εβδομαδιαία κλήρωση, ο πέμπτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης).

- 17 Sony The Last of Us Remastered PS4 (1 νικητής από την εβδομαδιαία κλήρωση, ο έκτος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης).

- 17 Sony Uncharted: αναζητώντας τον Χαμένο Θρύλο Playstation 4 (1 νικητής από την εβδομαδιαία κλήρωση, ο έβδομος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης).

- 17 EA Need for Speed PS4 (1 νικητής από την εβδομαδιαία κλήρωση, ο όγδοος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης).

- 34 Κιβώτια Caprice κλασσικό/κόκκινη συσκευασία (12χ250γρ) (2 νικητές από την εβδομαδιαία κλήρωση, ο ένατος & δέκατος κωδικός που κληρώνεται σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης).

Ο νικητής του δώρου Sony PlayStation 4 Slim 500 GB από την εκάστοτε εβδομαδιαία κλήρωση έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών για τα υπόλοιπα δώρα πλην του Sony PlayStation 4 Slim 500 GB στις επόμενες κληρώσεις.

Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.

Η ευθύνη του Διοργανωτή και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Ο Διοργανωτής και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Εταιρειών παύει να υφίσταται. Οι Εταιρείες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Ο Διοργανωτής και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες των νικητών στο site της Εταιρείας, στο internet, στα social media, σε οποιοδήποτε έντυπο της Εταιρείας ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλπ.) και να προβούν σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.


9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ


Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω η, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.capriceletsroll.gr. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές κλπ. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των διαγωνιζομένων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 210-3482000.

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.capriceletsroll.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό του συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 

(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

13. Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το www.capriceletsroll.gr και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο «Επικοινωνία» του Μενού.

14. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

15. Το αρχείο των προκαθορισμένων τυχερών χρονικών στιγμών έχουν κατατεθεί και στην Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Κωνσταντινίδου Ελένη (Λυκαβηττού 12, Αθήνα, τηλ. 210-3639528).


Tαύρος, 05/09/2017
Για την προκηρύττουσα εταιρία


Ιωάννα Παπαδοπούλου
Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος